• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon

dotace@destovka.eu

Ing. Pavel Sehnal


+420 774 201 349

 

Informace a poptávky

Anylopex plus s.ro.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
Praha 5, 150 00

Dotace MZE - 129 293

Rybníky a nádrže pro obce

Příjem žádostí od 17. 9. 2018 do 15. 1. 2019

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Google+ Icon

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu pro obce nebo svazky obcí na rekonstrukce, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10 milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun.

1. Dokumentace a rozpočet

Příprava projektové dokumentace a rozpočtů. Inženýring stavebního povolení a zajištění stanovisek dotčených orgánů.

2. Podání žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás žádost o dotaci, povinné přílohy, formuláře a postaráme se o formální kontrolu poskytovatele dotace.

3. Organizace výběrového řízení

Vytvoříme zadávací dokumentace, protokoly, oslovíme dodavatele. Společně pak otevřeme a vyhodnotíme nabídky.

4. Realizace a výplata dotace

Budeme nápomocni při realizaci stavebních prací. Postaráme se o žádost o platbu a výplatu dotace na Váš účet.

Rekonstrukce, oprava a odbahnění

Na dotaci dosáhnou:


- obce a svazky obcí

- podpora i pro malé nádrže a rybníky do 6 ha plochy 

- způsobilé jsou náklady na stavební práce, opravy břehů, oprava koryt, oprava hrází, výsadba zeleně, bezpečnostní přelivy a odbahnění

- maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů

Příjemci podpory:

Obce a svazky obcí

 

Naše služby

Kompletní administrace

Nabízíme kompletní přípravu a administraci projektu "na klíč". Kapacity jsou omezené.

Neváhejte nás oslovit.

1.

Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení

2.

Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci

3.

Organizace výběrového řízení, žádost o platbu

4.

Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let

Reference a zkušenosti

Naše společnost Anylopex plus s.r.o. respektive její divize AG Grant.cz,  AG Energy.cz a AG Projekt.cz již za dobu 6 let v oblasti dotačního poradenství a projektování staveb realizovala přes 350 projektů ze strukturálních fondů OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a národních dotací NZÚ, Dešťovka a Kotlíková dotace. 

Vybrané reference zde:

 

Po vyplnění dotazníku vám bude zaslána cenová nabídka Našich služeb, pravidla dotačního titulu a postup spolupráce.

Tel: +420 774 201 349

Janáčkovo nábřeží 1153/13
Prague 5 - 150 00

Stránky obsahují informace, přímé i nepřímé citace a další materiály vydané SFŽP ČR.  

KONTAKTY

 

V pracovních dnech v době 8:30–17:30.

eshop@destovka.eu

+420 214 214 722

Sledujte nás na FB

Instagram