dotace@destovka.eu

Ing. Pavel Sehnal


+420 774 201 349

 

Informace a poptávky

Anylopex plus s.ro.

Janáčkovo nábřeží 1153/13
Praha 5, 150 00

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlašuje výzvu pro obce nebo svazky obcí na rekonstrukce, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10 milionů, na jeho rekonstrukci až 2 miliony korun.

1. Dokumentace a rozpočet

Příprava projektové dokumentace a rozpočtů. Inženýring stavebního povolení a zajištění stanovisek dotčených orgánů.

2. Podání žádosti o dotaci

Připravíme pro Vás žádost o dotaci, povinné přílohy, formuláře a postaráme se o formální kontrolu poskytovatele dotace.

3. Organizace výběrového řízení

Vytvoříme zadávací dokumentace, protokoly, oslovíme dodavatele. Společně pak otevřeme a vyhodnotíme nabídky.

4. Realizace a výplata dotace

Budeme nápomocni při realizaci stavebních prací. Postaráme se o žádost o platbu a výplatu dotace na Váš účet.

Příjemci podpory:

Obce a svazky obcí

 

Naše služby

Kompletní administrace

Nabízíme kompletní přípravu a administraci projektu "na klíč". Kapacity jsou omezené.

Neváhejte nás oslovit.

Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení

1.

Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci

2.

Organizace výběrového řízení, žádost o platbu

3.

Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let

4.

Reference a zkušenosti

Naše společnost Anylopex plus s.r.o. respektive její divize AG Grant.cz,  AG Energy.cz a AG Projekt.cz již za dobu 6 let v oblasti dotačního poradenství a projektování staveb realizovala přes 350 projektů ze strukturálních fondů OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a národních dotací NZÚ, Dešťovka a Kotlíková dotace. 

Vybrané reference zde:

 

Tel: +420 774 201 349

Janáčkovo nábřeží 1153/13
Prague 5 - 150 00

Anylopex plus s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 1153, Praha 5

IČO: 24826651

Stránky obsahují informace, přímé i nepřímé citace a další materiály vydané SFŽP ČR.