144. výzva OPŽP

Velká Dešťovka

pro veřejné subjekty

Příjem žádostí od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu.

1. Akumulace dešťové vody

na zálivku (příp. i WC)

Dotace 85 %

na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady vč. stavebních prací a rozvodů

2. Přeměna nepropustných povrchů za propustné

Dotace 85 %

na rekonstrukci 

zpevněných ploch, které neumožňují zasakování dešťové vody

3. Vsakovací systémy s retenčním prostorem

Dotace 85 %

na řešení zasakování dešťové vody případně k dalšímu využití např. k zálivce zahrady 

4. Ostatní

přijatelné 

projekty

Dotace 85 %

 

plošný vsak

vsakovací průleh

poldry

průleh s rýhou

vsakovací nádrž

a další ...

1. Akumulace dešťové vody na zálivku 

(příp. i napojení WC)

Na dotaci dosáhnou:


- veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve a další

- ti kteří se rozhodnou akumulovat dešťovou vodu v nádržích a budou ji využívat na zalévání zahrady, veřejné zeleně nebo jako vodu užitkovou

- způsobilé jsou náklady na samotnou nádrž, na práce, na rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy i na rekonstrukci dešťových svodů

- v případě napojení WC je možné také podpořit vnitřní zdravotechnické instalace a rozvody užitkové vody

- dotace 85 % se vztahuje i na projektovou dokumentaci, technický dozor i samotnou přípravu žádosti o dotaci

Příjemci podpory:

Obce a města, Svazky obcí, Spolky (FC, TJ a další), Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti 

 

Naše služby

Kompletní administrace

Naše služby lze zařadit do projektu jako způsobilý výdaj a tedy

dotace 85 % je i na:

- projektovou dokumentaci

- podání žádosti 

- administraci a TDS

1.

Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení

2.

Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci

3.

Organizace výběrového řízení, žádost o platbu

4.

Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let

Reference a zkušenosti

Naše společnost Anylopex plus s.r.o. respektive její divize AG Grant.cz,  AG Energy.cz a AG Projekt.cz již za dobu 6 let v oblasti dotačního poradenství a projektování staveb realizovala přes 350 projektů ze strukturálních fondů OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a národních dotací NZÚ, Dešťovka a Kotlíková dotace. 

 

Tel: +420 774 201 349

Janáčkovo nábřeží 1153/13
Praha 5 - 150 00

Stránky obsahují informace, přímé i nepřímé citace a další materiály vydané SFŽP ČR.  

KONTAKTY

 

V pracovních dnech v době 8:30–17:30.

eshop@destovka.eu

+420 214 214 722

Sledujte nás na FB

Instagram